Renk Seçin : Siyah Turuncu Mavi Kırmızı Mor Yesil
Çankırı Hakkında

Çankırı Hakkında

Konum
Çankırı İli, 40-41 derece Kuzey paralelleri ile 32-34 derece Doğu meridyenleri arasında bulunmaktadır. İç Anadolu Bölgesi’nin kısmen Karadeniz Bölgesi’ne geçişinde yer almaktadır. Doğu-Batı doğrultusunda uzunluğu 130 Km., genişliği ise 80 Km.dir. İdari yönden; doğuda Çorum, batıda Bolu, kuzeybatıda Karabük, kuzeyde Kastamonu, güneyde Ankara ve Kırıkkale illeri ile komşudur. İç Anadolu Bölgesi’nin kuzey geçit kesiminde yer alan ilin arazisi, 4. jeolojik zamanda teşekkül etmiştir. İlin rakımı 650-2.565 metre arasında değişmekte olup, Merkez İlçe’nin rakımı 750 metredir.

Tarihçe
Bugüne kadar yaygın bir şekilde bilimsel ve arkeolojik kazıların yapılmamasına rağmen çevrede bulunan höyük ve tümülüslerdeki satıh buluntuları, Çankırı’da Neolotik devirden (M.Ö. 7000-5000) bu yana kesintisiz bir iskanın varlığın ortaya koymaktadır. Özellikle Eski Tunç Devri’ne (M.Ö. 3000-2000) ait yerleşmelere bütün bölgede rastlandığı gibi, Kızılırmak çevresi ile bu akarsuya karışan önemli akarsu boylarında pek çok Hitit iskanı yer almaktadır. (M.Ö. 2000-1200) Arkeoloji literatürüne İnandık olarak geçen Hacıbey’de ortaya çıkartılan Hitit eserleri ve burada bulunan Kutsal Evlenme Sahnesi ve Törenleri yansıtan Büyük Ritüel kabartmalı Hitit Vazosu ile çivi yazısı ile yazılmış “Bağış Belgesi”, Çankırı’daki eski Hitit ve Hitit İmparatorluğu Devrine ait yerleşimlerin önemini açıkça ortaya koymaktadır.

trhar

M.Ö. 1000’in ilk yarısında Frig istilası üzerine Çankırı da bu yeni nüfusun egemenliği altına girmiştir. M.Ö. 700 yılının ilk çeyreğinde Kimmerler’ in M.Ö. 600 yılının ikinci yarısından sonra ise Persler’in istila ve nüfusu altına giren Çankırı, M.Ö. 330 yılında Büyük İskender’in Anadolu’yu fethetmesi ile Perslerin hakimiyetinden çıkmıştır. M.Ö. 1’nci yüzyıldan itibaren Anadolu’nun Roma hakimiyetine geçmesi ile birlikte Çankırı’da Germenikopolis ismi ile önemli bir merkez kurulmuş, Ilgaz (Olgassys), Çerkeş (Antiripolis) de önemli yerleşim merkezleri arasında yer almıştır. Roma İmparatorluğu’nun önemli bir askeri ve dini bölgesi olmuş, kilise kanunları burada yapılmıştır.

Anadolu’ya hakimiyet konusunda Selçuklular ve Bizanslılar arasında yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi (1071) Selçuklular’ın zaferi ile sonuçlanınca, Türkler Anadolu’daki Bizans direcini kırmış ve Anadolu’ya yerleşmeye başlamıştır. Malazgirt Zaferi’nden üç yıl gibi kısa bir süre sonra Danişment Beyliği Komutanlarından Emir Karatekin; bu yörenin fethi için görevlendirilmiş ve 1074’de Çankırı’yı fethederek Türk topraklarına katmıştır. 1228’de Selçuklu İmparatorluğu’na bağlı Çankırı ve yöresi, Kösedağı Savaşı ile Moğol egemenliği altına girmiş, 1309’da Candaroğulları Beyliği bölgede egemenliği eline geçirmiştir.

1392’de Yıldırım Beyazıd’ın Çankırı da içinde olmak üzere Candaroğulları Beyliği’nin büyük bölümünü ele geçirmesi ile yörede Osmanlı egemenliği başlamıştır Fatih Sultan Mehmet’in 1461’de gerçekleştirdiği Trabzon Seferi’nden sonra tümüyle Osmanlı yönetimine girmiş ve Anadolu Eyaletinin Sancak Merkezi olmuştur.

Osmanlı Dönemi’nde Sancak Merkezi, Liva ve Mutasarrıflık olarak idari bölünüşte yerini alan Çankırı Cumhuriyet Dönemi’nde Vilayetler İdaresi Kanunu ile il olmuştur. ÇANKIRI ADININ KÖKENİ Çankırı’ya, M.Ö. bugünkü Ankara Vilayeti’nde oturan ve bir aralık Çankırı’yı da Merkez yapan Galatlar zamanında Gangrea adı verilmiş ve bu isim bugüne kadar gelen insanların dilinde değişikliklere uğramıştır.

Facebook'ta Biz