Renk Seçin : Siyah Turuncu Mavi Kırmızı Mor Yesil
OSB-YAPI (İNŞAAT) RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

OSB-YAPI (İNŞAAT) RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

geridon60

1- Dilekçe

2- Arsa Tahsis Belgesi

3- Zemin Etüt Raporu – Jeolojik etüt raporu-Zemin emniyet gerilim hesaplaması(onaylı)

4- Sözleşmeler

a- Yatırımcı ile müteahhit arasındaki sözleşme( Yatırımcı aynı zamanda müteahhit ise gerekmez)

b- Müteahhit ile şantiye şefi arasındaki sözleşme

c- Yapı Denetim Kuruluşu ile yatırımcı arasındaki sözleşme ( Yapı Denetim kuruluşu izin belgesi ekleri )

5- Mimari Projeler ( Vaziyet ve Yerleşim Planı dahil) – (OSB Uygulama Yönetmeliği mad.85/c/1)

6- Statik Projeler  ( mad.85/c/2 )

7- Elektrik Tesisat Projeleri ( mad.85/c/3 ) İlgili kuruluşlara onaylatılıp 30 gün sonra verilebilir.

8- Mekanik Tesisat Projeleri ( mad.85/c/4)

9- Atık su Arıtma Tesisi Projesi  ( mad.85/c/5 )

10- Resim ve hesaplar ebatlı kroki-Yapı aplikasyon projesi-Yol kotu- kanal kotu tutanağı

11- Yangın Sistemi Projesi ( mad.85/c/6 )

12- ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir yazısı

13- Dilekçe ekine BİLGİ TABLOSU eklenecek

Bilgi Tablosu : Projelerin başında;

a- Arsanın yeri, tapu kaydı pafta – ada – parsel numaraları

b- Yapılacak yapının cinsi, kat adedi, bina ve yapı inşaat alanları, kullanım amacı

c- Yapı sahibi ve yapı müteahhidi, proje müellifleri, Teknik Uygulama Sorumluları hakkında gerekli bilgileri ihtiva eder.

14- OSB onaylı imar planı ve plan kararlarına göre ( geri çekme mesafeleri ve yapılanma şartları) yerleşim planında geri çekme mesafeleri net görünür şekilde yapılacaktır.

15- Proje tasdik bedellerinin ödendiğinde ait makbuz.

16- Tüm projeler, YAPI DENETİM Kuruluşu uygun görüşü ile imzalanacaktır.

17- İş yeri teslim tutanağı.

NOT : Diğer Bilgi ve Belgeler

-Yapı Denetim Sistemi çıkışı olan yapıya ilişkin bilgi formu (aslı)

-Yapı Denetim Kuruluşunca yapının denetiminin üstlenildiğine dair taahhütname (aslı)

-Yapı Denetim hizmet ödeme makbuzu

-Yapı Denetim Kuruluşu yetkili müdürü imza sirküleri

-Yapı Denetim Kuruluşunda görevli denetçilerin belgeleri

-Yapı müteahhidinin yetki belge numarası

-Proje kontrol formları ( aslı )

-Yapıya ait fenni mesul sözleşmeleri ve taahhütnameleri (mimari-statik-elektrik-mekanik) Yapı Denetim onaylı.

-Projeler en az 3 takım halinde düzenlenip usulüne göre dosyalanarak teslim edilmeli ( mad.87/1)

Konuya Yorum Yap

Bu konuya toplam 0 yorum yapılmış.

Facebook'ta Biz