Renk Seçin : Siyah Turuncu Mavi Kırmızı Mor Yesil
OSB-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ TALEBİNDE  İSTENEN BELGELER

OSB-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ TALEBİNDE İSTENEN BELGELER

geridon60

1- Talep dilekçesi(Başvuru)

2- Fenni mesullerin veya yapı denetim kuruluşunun;

-Yapının projelerine ruhsat ve eklerine,

-Fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapıldığına ve bitirildiğine ,

-Mevzuata uygun olarak piyasaya arz edilmiş ve yönetmeliğin 5. Maddesin de belirtilen mevzuatın gerekliliğini sağlayan malzemelerin kullanıldığını BELİRTEN RAPORLARI

3- Yetki belgesine haiz mimar-mühendis veya kuruluşlarca TANZİM EDİLEN ENERJİ KİMLİK BELGESİ ile yapıya, ilişkin (4) cepheden fotoğraflar.

4- Planlı alanlar tip mimar yönetmeliği 57.madde hükmüne göre (04.04.2012-28264 Sayılı R.Gazete’de yayımlanan değişiklik) ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ, Yapı Denetim Kuruluşu veya Fenni mesul mühendisler tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara onaylatılmış olarak OSB idaresine sunmak

 5-) Yapı Ruhsatı vizeler bölümünün fenni mesul mühendisler tarafından doldurulmuş ve tamamlanmış olması

6- Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği (Kaçak akım rolesi- yangın sensörü dahil)  mevzuata uygun tedbirlerin alındığına ilişkin ilgili Belediyeden alınacak rapor

7-  Sosyal Güvenlik Kurumundan alınarak ilişiksizlik belgesi

8-  Sağlık Kurumundan, bina sağlık raporu

9-  Mal müdürlüğünden bina ilişiksizlik belgesi

10- Kapalı alan üzerinden hesaplanan proje vize bedelinin ödendiğine ilişkin belge

11- Kanal-arıtma-elektrik-su şebeke iştirak paylarının ödendiğine ait belge

12- OSB uygulama yönetmeliğine göre;

a- Parsel içinde ring alanı ve yolları

b- indirme yükleme ve depolama alanları

c- Yeşil alanları ile güvenlik çiti ve duvarlarını v.s ihtiva eden çevre düzeni planının hazırlatılarak OSB idaresine onaylatılması

13- OSB idaresince talep edilebilecek diğer belgeler (Alınmamış Çed. raporu veya Çed. olumlu kararı gibi)

15.02.2017 Tarihi itibariyle hazırlanmıştır.

Konuya Yorum Yap

Bu konuya toplam 0 yorum yapılmış.

Facebook'ta Biz